Låsesmed i Aarhus & Grenå

Privatlivspolitik

Privatlivspolitik:

Vi registrerer oplysninger, som kan være personhenførbare. Denne registrering bruges til at sikre, at det er de korrekte personer, der bestiller ydelser hos os f.eks. nøgler i et låsesystem. Registreringen vil typisk være en fuldmagt hvoraf navn og efternavn kan fremgå. Ligeledes kan vi af tredjemand komme i besiddelse af personnavn og telefonnummer til anden person vi skal kontakte, for at kunne udføre en given opgave. Vi kan gemme oplysninger som dokumentation til en ordre, denne information gemmes sammen med ordren i 5 år iflg. Regnskabsloven. Hvis det ønskes kan den vedhæftede dokumentation slettes på forlangende, sletningen gælder kun vedhæftninger til ordreinformationen.

Vi registrerer vores kunder og ordrer i online programmer.

Registreringen omfatter Navn, efternavn, adresse, tlf. nr. og evt. mailadresse.

Herudover kan nogle kunder have ønsket, at vi gemmer dokumentation så de nemt kan få lavet flere nøgler, uden at de skal andet, end at hente nøglerne når disse er klar.

Når vi har leveret låsesystemer til kunder er der en fuldmagt, der beskriver hvem der må bestille nøgler, og hvordan. Denne kan indeholde en eller flere underskrifter, og vi har behov for at gemme den så længe låsesystemet ”lever” dette kan være mere end 5 år.

Vi har kunder hvor vi har adgang til deres elektroniske sikring via nettet, hvis kunderne har ønsket dette. Adgangen via PC kræver, at vi manuelt indtaster information for at kommunikere med kundens elektroniske enhed. Der gemmes således ikke adgangsinformation elektronisk.

Vi har kunder der kontakter os via email, nogle med forespørgsler som måske tastes som et tilbud. Andre får et svar på et spørgsmål via email. Disse mails gemmes i op til 1 måned, det er herefter op til kunden, at dokumentere hvad vi har aftalt i f.eks. mails, ellers starter tilbud eller besvarelse af forespørgsel forfra. Alle vores tilbud er således kun gældende i max. 1 måned fra tilbudsdato / eller dato for fremsendelse af mail. Dog tages der i denne periode forbehold for prisændringer fra vores leverandører, der kan påvirke prisen på vores tilbud.

Vi gemmer dokumentation for installationer, f.eks. bygningstegninger og diagrammer, primært for erhverv.